CP-vamma

Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään Vuosittain 43. viikolla.

Viikon tarkoitus on tehdä CP-vammaa suurelle yleisölle tunnetuksi.

Tietoisku CP-vammasta – Mitä tiedät siitä?

1. CP on lyhenne sanoista Cerebral Palsy, neurologinen, ei etenevä, vamma.


2. CP-vamma syntyy, kun kehittyvien aivojen liikettä säätelevillä alueilla    tapahtuu kertavaurio.


3. CP-vamma eli aivovaurio voi syntyä; 
odotusaikana, syntymän yhteydessä tai varhaislapsuudessa, ennen 3. ikävuotta.


4. CP-vamma vaikuttaa ainoastaan liikuntakykyyn.


5. CP-vamman aste vaihtelee lievästä vaikeaan, riippuen siitä, mikä osa ja missä määrin aivoista on vaurioitunut.


6. CP-vammainen tarvitsee usein apuvälineitä, mutta vamma ei yksinään vaikuta mitenkään henkilön järjen juoksuun.


7. CP-vammaan saattaa liittyä muitakin vammoja/sairauksia, kuten esim. puhe-, näkö-, kuulo-/kehitysvamma tai epilepsia.

Mutta älä koskaan oleta ennen kuin tiedät!


8. CP-vamma on vain yksi henkilöön kuuluva piirre/ominaisuus, jota hän ei ole itse voinut valita.


9. CP-vammaisen arki on samanlaista kuin kenen tahansa.
Hän käy koulua, harrastaa, itsenäistyy, opiskelee ammatin, perustaa perheen ja yleensä voi halutessaan saada myös lapsia.

10. Näe ihminen ihmisenä, älä vain vammaa tai apuvälineitä.

Kommentointi on suljettu.