Julkaisut

Omat julkaisuni sekä ne, joihin olen osallistunut

 

Maula Janna, Polku-malli vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi, 2015, (julkaisematon)
Milkäli haluat tutustua malliin, niin ota minuun yhteyttä sähköpostiosoitteeseen janna.maula(at)fingin.fi

 

Maula Janna, RUKKASET NAULASTA vammaisten nuorten työllisyystilanne Tampereella, nuorisotakuutyöryhmä / Tampereen kaupunki 11/2014.

http://www.tampere.fi/material/attachments/r/P5IN8hqua/Rukkaset_naulasta.pdf

Maula Janna, VAIKEAVAMMAISEN AIKUISEN ARKI, Pro gradu- tutkielma, Sosiaalityö, Tampereen yliopisto, 05/2014.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95646/GRADU-1402478804.pdf?s

Maula Janna, KOULUINTEGRAATION TOTEUTUMINEN TAMPEREEN RAHOLAN KOULUSSA OPPILAIDEN JA OPETUSHENKILÖKUNNAN KOKEMANA, Pro gradu- tutkielma, Psykologia, Tampereen yliopisto 05/2005.

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/92627/gradu01264.pdf?sequence=1

 

Osallistunut seuraavien julkaisujen laadintaan:

Omin voimin ja tukitoimin, Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas CP-vammaiselle aikuiselle, Invalidiliitto 2010.

http://www.cp-portaali.fi/files/12/Omin_voimin_ja_tukitoimin.pdf

 

Lehtiartikkelit

Tuplamaisteri Janna hämmästelee, miksei saa töitä: ”Minua ei aina nähdä edes ihmisenä” (Iltalehti, 28.1.2019) https://www.iltalehti.fi/tyoelama/a/45a93568-7316-407a-9fa0-14cd72d5662d

Aktiivinen työnhaku kannattaa (CP-lehti 3/2016)

Vammaisten työllistämisen edistämissäätiöllä (Vates) keväällä 2016 antamani haastattelun pohjalta Tiina Jäppisen kirjoittama juttu. Kuinka työllistyminen saattaa olla vammaiselle vaikeaa, mutta henkilön oma aktiivisuus ja vapaaehtoistyö on palkkatyöllistymiselle eduksi.

CP-vammainen Janna kohtaa syrjintää lähes päivittäin: ”Asioistani kysellään avustajilta ” (Iltasanomat 30.7.2016)

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001230129.html?utm_medium=social&utm_content=www.iltasanomat.fi&utm_source=t.co&utm_campaign=twitter-share

Oikeus työhön (Aamulehti 14.12.2014)

Juttu vammaisten työllistymisen tärkeydestä ja merkityksellisyydestä. Kirjoitus pohjautuu marraskuussa 2014 julkaistuun Rukkaset Naulasta-selvitykseen. Linkki julkaisuun on aiempana tällä sivulla.

 

Kommentointi on suljettu.